تورش کونوس به دار نمانه!(ضرب المثل هایی از شهرستان صومعه سرا)


تورش کونوس به دار نمانه!(ضرب المثل هایی از شهرستان صومعه سرا)

 تورش کونوس به دار نمانه!

ازگیل ترش روی درخت باقی نمی ماند،

اشاره به این دارد که هیچ چیز بدون مصرف نمی ماند و هر چیزی فایده خاص خودش را دارد.

هیچ کس کَلِ نگه تی کولا مبارک!

هیچ کس به کچل نمی گوید کلاهت مبارک،

درمورد چیزهای بی ارزش و بیفایده بکار می رود.

زاکان سرمچه داره، اره کشان خورد و خوراکِ!

قیافه بچه ها را دارد اما اشتهای اره کش ها را،

در مورد دو چیز متضاد و متناقض بکار می رود وقتی در ظاهر مشخص نباشد.

دال پر نزنه!

کرکس پر نمی زند،

کنایه از جای سوت و کور و آرام است.

سگ آه هم به خودا رسه!

آه سگ هم به خدا می رسد،

اشاره به این دارد که هیچ ناله ای بی تأثیر نمی ماند.

خاشه بنه اسب ورجا، علف بنه سگ ورجا!

استخوان را پیش اسب می گذارد و برای سگ علف می ریزد،

در مورد کسی بکار می رود که کاری را درست انجام نمی دهد.

کساکس غم بوبوهو، بازار خستگی نوبوهو!

اگر مردم در غم هم شریک باشند بازار شلوغ نمی شود،

کنایه از غمخواری و در فکر یکدیگر بودن است.

گیشائی به اما برسه شب کوتا بوبوسته!

عروسی به ما رسید، شب کوتاه شد،

این مثل وقتی بکار می رود که نوبت و شانس و اقبال به کسی رو کند اما به یک عامل بازدارنده برخورد کند.

ایتا قاشق آب جا کرا غرقا واخیم!

در یک قاشق آب داریم غرق می شویم،

مراد از این مثل نهایت درماندگی، بیچارگی و ناتوانی است.

جه کویا بمویی تی پا چول وانیه!

از کجا آمدی که پایت گلی نیست،

درباره کسانی است که  وارد مقوله هایی می شوند که هیچ اطلاعی از آن ندارند، اما ادعای زیادی دارند.

مطالب پیشنهادی :

۲ نظر

 1. داوووووووووووووود گفت:

  عاروس
  بوشوبو گول بیچینه
  گول نیچا
  واگردسته بامو
  داماده سورخ ِ جولانِه
  گولا تا بیدا
  با ایجازه یه پیلی ترانا
  جخترا دا
  بی ایجازه
  بعله یا بوگوفت !
  واگردان فارسی :
  عروس
  رفته بود گل بچیند
  گل نچیده
  برگشت و آمد
  تا سرخ گل ِ
  روی داماد را دید
  با اجازه ی بزرگتران را
  فراموش کرد
  بی اجازه
  بعله را گفت …!
  ============
  کولکاپـِس
  کولکاپــِس
  خندَه در ِه
  شونده دانه بوخورده
  بولبول ِ ره !
  واگردان :
  چرخ ریسک
  دارد می خندد
  به بلبلی که
  دانه ی آقطی خورده است !
  ============
  بلا مِه سر
  مِه داهان
  فوچی داره لب
  جه گب
  مِه چوم
  تِه دیمانِ سورخ سئبَ
  مَزمَزه یا در ِه
  مِه گوش
  داهان واکوده
  ئی لوقمه گب
  جه آسه مان ِ دس
  واچره
  تورَ بوستن
  کی شاق و دوم ناره
  بلا مِه سر !
  واگردان فارسی :
  دهان ام
  فروبسته است لب
  از حرف
  چشم ام
  سیب سرخ گونه های ات را
  دارد می مَزّد
  گوش ام
  دهان گشوده است
  لقمه ای حرف
  از دست آسمان
  پاره کند
  دیوانه شدن
  که شاخ و دم ندارد
  بلای ات بر سر من !

ارسال نظر